Oldal kiválasztása

Wolf kazánok meghibásodása esetén hibakód jelenik meg, mely segít a hibát felismerni, az okot meghatározni, illetve a hibát elhárítani. Néhány meghibásodás otthon is javítható ezeket lentebb ismertetjük, egyéb esetben szakembert kell hívni.

Néhány hibakód oka, magyarázata, illetve elhárítása.

1-es hibakód esetén az előremenő hőmérséklet túllépte a beállított legnagyobb kikapcsolási értéket, melynek oka a fűtési hőcserélő elkoszosodása. Ilyenkor a fűtési rendszer nyomásának, a szivattyúnak, és annak fokozat kapcsolójának ellenőrzése ajánlott. Majd a rendszer légtelenítése és a hőcserélő tisztítása.

Ha a 4-es hibakód jelentkezik, az égő bekapcsolásánál nincs láng. A gyújtóelektróda, a bekötő kábel, a gyújtótrafó, a gázcsatlakozás, a gázcsap, és a gáznyomás ellenőrzése orvosolhatja a problémát. Vagy elhárítható a zavarkioldó megnyomásával.

5-ös hibakódnál üzem közben (gyújtás után 15 másodpercen belül) kialszik a láng. Elhárítható a zavarkioldó megnyomásával.

6-os hibakód jelentkezésénél az előremenő vagy visszatérő hőmérséklete túllépte a beállított legmagasabb kapcsolási értékeket. Elhárítása a rendszer nyomásának ellenőrzésével, a rendszer légtelenítésével, vagy a szivattyú 2-esre vagy 3-asra állításával lehetséges.

7-es hibakód esetén a visszaáramló füstgázhőmérséklet túllépte a lekapcsolási határt. A hőcserélő és a kéményhuzat ellenőrzése ajánlott.

Ha 8-as hibakód jelentkezik, a füstgázcsappantyú nem kapcsol be, így hőigény esetén nem nyit a füstgázcsappantyú.

A 11-es hibakód a gyújtás előtti lángérzékelés hibája miatti lángvesztést jelenti. Ellenőrizze a lángőrt és kábelét, majd nyomja meg a zavarkioldót!

12-es hibakódot az előremenő hőérzékelő hibája okoz, magyarázata az előremenő hőérzékelő, vagy a bekötő kábel meghibásodása.

A 13-es (füstgáz visszaáramlás hőérzékelő hiba) és a 14-es (melegvíz hőérzékelő hiba) hibakód is az érzékelő, vagy a csatlakozó kábel meghibásodását jelzi, a márkaszervíz hívása szükséges.

15-ös hibakód esetén meghibásodott a külső hőérzékelő, vagy a bekötő kábel. Ellenőrizze őket!

Visszatérő hőérzékelő hibát jelent a 16-os hibakód, a külső hőérzékelő, vagy a bekötő kábel meghibásodott. Hívja márkaszervízét!

A 17-es hibakód akkor jelentkezik, ha a moduláló áram legalább 10 másodpercig cca. 15mA-rel eltér az előírttól, a moduláló áram hibáját jelzi. Elhárítás a zavarkioldó gomb megnyomásával.

A 20-as és 21-es hibakód az 1-es, valamint a 2-es kombinált gázszelep hibájára utal, a rendszer az égő leállítása után még 15 másodpercig lángot jelez, annak ellenére, hogy a gázszelep le van állítva. Mindkét esetben hívjon szakembert!

22-es hibakód léghiány esetén jelentkezik, ilyenkor a nyomáskapcsoló nem kapcsol be, megoldása a füstgáz rendszer ellenőrzése és a zavarkioldó megnyomása.

Ha nyomáskapcsoló nem kapcsol ki, mert a ventilátor nem áll le, a 23-as hibakódot jeleníti meg a rendszer, elhárítása a zavarkioldó lenyomásával történik.

A 24-es hibakód akkor jelentkezik, ha a gázégő ventilátora nem érte el az előszellőztetési fordulatszámot, megoldása a hibakioldó gomb lenyomása.

A 25-ös hibakód azt jelenti, hogy a füstgázventillátor nem az előírt fordulaton jár. Nyomja le a zavarkioldó gombot, ha nem használna, vizsgálja meg a füstgázelvezetést!

Ha a WWF melegvíz érzékelő meghibásodott, a 27-es hibakód jelentkezik, oka, hogy a szinttartály melegvíz érzékelő meghibásodott, szakember segítsége szükséges.

A 30-as hibakód kondenzációs falikazán CRC-hibát, a 31-es hibakód gázégő CRC-hibát jelenti. Mindkét üzemzavarnál az EEPROM-adatátvitel nem megfelelő. Kapcsolja ki- majd be a készüléket, ha nincs változás, hívja a márkaszervízt!

32-es hibakód jelentkezik, ha a 24 V-os egyenáramú rendszer feszültsége a megengedett tartományon kívül esik, pl. rövidzárlat esetén.

a 33-as kód CRC-hiba, hibás értékek, magyarázata a EEprom-adatátvitel „Masterreset”-jének üzemzavara.

A 34-es és 36-ös hibakód is CRC-hiba BCC hibát jelent, oka a hibás kódkártya. Megoldást a csere jelent.

Ha 35-ös hibakódot lát, BBC hiányzik, mert a kódkártya nem csatlakozik. Csatlakoztassa újra a megfelelő kódkártyát!

37-es hibakód: nem megfelelő BCC, oka: nem kompatibilis a kódkártya a szabályozó panellel. Elhárítás a megfelelő kódkártya újracsatlakoztatásával.

A 38-as (BCC érvénytelen) és a 39-es (BCC rendszerhiba) hibakód is a hibás kódkártya miatt keletkezik, megoldás szintén a csere.

40-es hibakód jelentkezik, ha áramlásőr nem kapcsol ki, vagy be vagy túl kicsi a nyomás a berendezésben. Ilyen esetben légtelenítsen!

41-es áramlásfigyelő hibakódról akkor beszélünk, ha a 2-es előremenő és az 1-es előremenő hőmérséklet kisebb, mint 12 K. Túl nagy hőmérséklet esetén. Változás. Amennyiben ezt tapasztalja, légtelenítse a rendszert s ellenőrizze a rendszer nyomását és a szivattyút!

42-es hibakód a kondenzvíz szivattyú hiba. Kondenzvízszivattyú meghibásodott, nincs hálózati áramellátás. Lefolyóvezeték eltömődött. Ha ez történik, hívja márkaszervízét!

45-ös hibakód az áramlásfigyelő szenzor hiba, meghibásodott a szenzor vagy a bekötő kábele, vagy rosszul van csatlakoztatva. Ilyenkor hívja márkaszervízét!

46-os hibakód a HMV áramlás- és hőmérséklet figyelő szenzor hibája, ilyen esetben meghibásodott a szenzor vagy a bekötő kábele, vagy rosszul van csatlakoztatva. Vegye fel a kapcsolatot a márkaszervízével!

50-ös hibakód, a kódkártya aktiválása; a kódkártyát még aktiválni kell. Nyomja meg 2x a zavarkioldó gombot!

52-es hibakód, a kódkártya aktiválása; a kódkártyát még aktiválni kell. Itt is az a teendő, hogy nyomja meg 2x a zavarkioldó gombot!

60-as hibakód, ebben az esetben az ionizációs áram leng, eldugult a szifon, vagy a füstgázelvezető rendszer, esetleg nagy szélvihar van. A feladata, hogy tisztítsa ki a szifont, ellenőrizze a füstgáz/levegő rendszert és ellenőrizze a lángőrt!

61-es hibakód, megszakadt az ionizációs áram. Ilyenkor rossz a gáz minősége, meghibásodott a lángőr, nagy szélvihar van. Ellenőrizni kell a lángőrt és a csatlakozó kábelt!

64-es hibakód, impulzusadó hiba Ekkor a szolármodul impulzusadója meghibásodott vagy nincs átáramlás a szolármodulon. Hívja márkaszervízét!

70-es hibakód, kerverőkör érzékelő hiba, ilyen esetben a keverőkör érzékelő vagy a vezeték meghibásodott. Márkaszervízét mindenképp hívnia kell!

71-es érzékelő hiba, a szolármodul tartályérzékelője vagy a keverőmodul E1 bemeneti többfunkciós érzékelője hibás. Ha ez bekövetkezik, márkaszervízét szükséges hívnia.

72-es hibakód, érzékelő hiba SM1 szolármodul visszatérő érzékelő vagy SM2 szolármodul E1 bemeneten csatlakoztatott érzékelő meghibásodott. Ilyenkor is hívja márkaszervízét!

73-es érzékelő hiba, amikor SM2 szolármodul E3 bemeneten csatlakoztatott érzékelő meghibásodott Hívja mindenképp márkaszervízét!

76-os hibakód, ha a tartályérzékelő meghibásodott: a tartályérzékelő vagy a vezeték meghibásodásakor is hívja márkaszervízét.

78-as hibakód, amikor a gyűjtőérzékelő meghibásodott. A keverőkör érzékelő vagy a vezeték meghibásodott. Feltétlenül szükséges hívnia a márkaszervízét!

79-es hibakód, érzékelő hiba. Az R1, R2, R3 kazán szabályozók E1 bemeneti többfunkciós érzékelője vagy a keverőmodul, a léptetőmód E2 többfunkciós érzékelője, vagy a szolármodul kollektor érzékelője hibásodott meg. Hívja márkaszervízét!

80-as hibakód, a külső érzékelő a tartozék szabályozón meghibásodott, a külső érzékelő vagy a tartozék szabályozó vezetéke meghibásodott. Márkaszervízétől kérjen segítséget!

81-es hibakód vagyis Eeprom hiba. Ekkor a tartozék szabályozó belső készülékhibája következett be. Márkaszervízétől kérjen részletes tájékoztatást a szükséges teendőkről.

82-es hibakód, az olajszint hiba. Ha az olajtartály üres, vagy az olajszint jeladó hibás, akkor hívja márkaszervízét!

91-es hibakód, eBus azonosító hiba, egyazon Bus cím többször kiadva jelenik meg. Hívja most is márkaszervízét!

97-es hibakód, ez nem más, mint a kerülő szivattyú hiba. Ilyen hibakor a keverőmodul kerülővezeték szivattyúja hibás. Hívja márkaszervízét!

98-es hibakód, R21 ellenállás dugó hiba, amikor az ellenállás dugó hibás vagy eltávolították. Ekkor is hívja márkaszervízét!

99-es hibakód, a kazán szabályozó rendszerhibája. Amikor a kazánszabályozón rendszerhiba lépett fel, ez esetben is hívni kell a márkaszervízet.

x.y. hibakód, az elektronikai modul hiba, vagyis hibás a szabályozó alaplap. Ilyenkor is elengedhetetlen a márkaszervízét értesíteni!

Abban az esetben, ha a LED folyamatosan pirosan világít. Ha az ionizációs vezeték rövidzárlata, vagy az ionizációs elektróda leföldel (pl. a burkolathoz ér). Ellenőrizni kell az ionizációs elektróda helyzetét és a bekötő kábelt. Ezen kívül ellenőrizze az égő elektródát, majd nyomja meg a hibakioldó gombot!

Ha segítségre van szüksége, keressen minket! Kiemelkedő szakmai tudással rendelkezünk, így nincs olyan probléma, melyet ne tudnának gyorsan és hatékonyan megoldani. Hétvégén is hívhatók vagyunk, szakértelmet és garanciát biztosítunk ügyfeleinknek!

Call Now Button

Pin It on Pinterest

Share This